DDC 658.8
Tác giả CN Ries, Al
Nhan đề 22 quy luật bất biến trong marketing = The 22 immutable laws of marketing / Al Ries, Jack Trout ; Phạm Đoan Trang, Lê Khánh Vy dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2019
Mô tả vật lý 183tr. : hình vẽ ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày nội dung 22 quy luật marketing cơ bản có khả năng chi phối, quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh như: Quy luật tiên phong, chủng loại, ghi nhớ, nhận thức, tập trung, độc quyền, nấc thang, song đôi, đối nghịch, phân chia, viễn cảnh...
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Tiếp thị
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Xây dựng và phát triển thương hiệu
Tác giả(bs) CN Lê, Khánh Vy dịch
Tác giả(bs) CN Phạm, Đoan Trang dịch
Tác giả(bs) CN Trout, Jack
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(3): 000118682-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159802
00220
0046D8868EA-B88F-414F-BBDB-F9A7E9F53209
005202011170953
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045898598
039|a20201117095308|btult|y20201116090955|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.8|bRIE
1001 |aRies, Al
24510|a22 quy luật bất biến trong marketing = |bThe 22 immutable laws of marketing / |cAl Ries, Jack Trout ; Phạm Đoan Trang, Lê Khánh Vy dịch
250 |aTái bản lần thứ 10
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, |c2019
300 |a183tr. : |bhình vẽ ; |c21cm.
520 |aTrình bày nội dung 22 quy luật marketing cơ bản có khả năng chi phối, quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh như: Quy luật tiên phong, chủng loại, ghi nhớ, nhận thức, tập trung, độc quyền, nấc thang, song đôi, đối nghịch, phân chia, viễn cảnh...
65017|aKinh doanh|xTiếp thị
6530 |aTiếp thị
6530 |aKinh doanh
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aXây dựng và phát triển thương hiệu
693 |aGiáo trình
7000 |aLê, Khánh Vy|edịch
7000 |aPhạm, Đoan Trang|edịch
7001|aTrout, Jack
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(3): 000118682-4
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118682 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 RIE Tài liệu Môn học 1
2 000118683 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 RIE Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000118684 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 RIE Tài liệu Môn học 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào