DDC 659.1
Tác giả CN Ogilvy, David
Nhan đề Quảng cáo theo phong cách Ogilvy / David Ogilvy ; Nguyễn Hồng dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; Công ty sách Alpha, 2018
Mô tả vật lý 315tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Tiếp thị và Thương hiệu
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Ogilvy on advertising
Tóm tắt Chia sẻ những câu chuyện thật của mình về cách tạo ra quảng cáo hiệu quả, các công việc trong lĩnh vực quảng cáo và cách đạt được chúng, cách điều hành một hãng quảng cáo, cách thu hút khách hàng...
Thuật ngữ chủ đề Quảng cáo-Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Quảng cáo
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Quảng cáo và sáng tạo quảng cáo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng dịch
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(3): 000118697-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159803
00220
00426304CE0-52B5-4738-A704-FD5BEB60A27B
005202011171007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045967911
039|a20201117100736|btult|y20201116091731|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a659.1|bOGI
1001 |aOgilvy, David
24510|aQuảng cáo theo phong cách Ogilvy / |cDavid Ogilvy ; Nguyễn Hồng dịch
260 |aHà Nội : |bLao động ; Công ty sách Alpha, |c2018
300 |a315tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Tiếp thị và Thương hiệu
500 |aTên sách tiếng Anh: Ogilvy on advertising
520 |aChia sẻ những câu chuyện thật của mình về cách tạo ra quảng cáo hiệu quả, các công việc trong lĩnh vực quảng cáo và cách đạt được chúng, cách điều hành một hãng quảng cáo, cách thu hút khách hàng...
65017|aQuảng cáo|xBí quyết thành công
6530 |aQuảng cáo
6530 |aBí quyết thành công
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aQuảng cáo và sáng tạo quảng cáo
693 |aGiáo trình
7000 |aNguyễn, Hồng|edịch
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(3): 000118697-9
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118697 Tài liệu môn học MH TTDN 659.1 OGI Tài liệu Môn học 1
2 000118699 Tài liệu môn học MH TTDN 659.1 OGI Tài liệu Môn học 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000118698 Tài liệu môn học MH TTDN 659.1 OGI Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào