DDC 659.2
Tác giả CN Hoàng, Xuân Phương
Nhan đề Trên cả PR : Tất tần tật các mối quan hệ trong PR / Nguyễn Xuân Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017
Mô tả vật lý 204 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu lý thuyết, cách thức, công cụ để xây dựng mối quan hệ với công chúng để hiểu đúng - đủ - nhiều hơn về bản chất của hoạt động PR qua nội dung 4 chương: Thiết lập mối quan hệ với báo chí; thiết lập quan hệ với khách hàng, cộng đồng, chính phủ; thiết lập mối quan hệ với nhân viên/PR nội bộ; phòng PR nội bộ và công ty cung cấp dịch vụ PR
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ công chúng-Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Chuyên ngành 7320109
Môn học Quan hệ công chúng
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(2): 000118714, 000118749
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159816
00220
0048DDA957F-E5CA-4EDB-A5F3-ABBD8B162D5C
005202011241619
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047736348
039|a20201124161914|btult|c20201118154328|dtult|y20201118085748|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a659.2|bHOP
1000 |aHoàng, Xuân Phương
24510|aTrên cả PR : |bTất tần tật các mối quan hệ trong PR / |cNguyễn Xuân Phương
260 |aHà Nội : |bThế giới ; Công ty Sách Alpha, |c2017
300 |a204 tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu lý thuyết, cách thức, công cụ để xây dựng mối quan hệ với công chúng để hiểu đúng - đủ - nhiều hơn về bản chất của hoạt động PR qua nội dung 4 chương: Thiết lập mối quan hệ với báo chí; thiết lập quan hệ với khách hàng, cộng đồng, chính phủ; thiết lập mối quan hệ với nhân viên/PR nội bộ; phòng PR nội bộ và công ty cung cấp dịch vụ PR
65017|aQuan hệ công chúng|xBí quyết thành công
6530 |aQuan hệ công chúng
6530 |aBí quyết thành công
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
691 |a7320109
692 |aQuan hệ công chúng
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(2): 000118714, 000118749
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118749 Tài liệu môn học MH PH 659.2 HOP Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118714 Tài liệu môn học MH TTDN 659.2 HOP Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào