DDC 431.5
Tác giả CN Maas, Utz
Nhan đề Phonologie : Einführung in die funktionale Phonetik des Deutschen / Utz Maas
Thông tin xuất bản Opladen Wiesbaden : Westdeutscher Verl., 1999
Mô tả vật lý 410 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Deutsch
Thuật ngữ chủ đề Funktionale Phonologie
Thuật ngữ chủ đề Deutsche Sprache -Phonologie
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Âm vị học
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Giảng dạy kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm - từ vựng -ngữ pháp)
Địa chỉ 100Tài liệu môn học(1): 000600082
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159818
00220
004EA7BDA20-14F1-478D-8C76-F68B4EC029E4
005202011191000
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20201119100043|btult|c20201119100034|dtult|y20201118091819|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a431.5|bMAA
1001 |aMaas, Utz
24510|aPhonologie :|bEinführung in die funktionale Phonetik des Deutschen / |cUtz Maas
260 |aOpladen Wiesbaden :|bWestdeutscher Verl., |c1999
300 |a410 S. :|bgraph. Darst. ; |c21 cm.
65000|aDeutsch
65000|aFunktionale Phonologie
65010|aDeutsche Sprache |xPhonologie
6530 |aTiếng Đức
6530 |aGiảng dạy
6530 |aÂm vị học
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aGiảng dạy kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm - từ vựng -ngữ pháp)
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|j(1): 000600082
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000600082 Tài liệu môn học 431.5 MAA Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào