DDC 659.1
Tác giả CN Maslen, Andy
Nhan đề 100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay: Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / Andy Maslen ; Trần Thị Kim Cúc dịch
Lần xuất bản In lần thứ 6
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 318tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: 100 Great copywriting ideas
Tóm tắt Giới thiệu 100 ý tưởng viết quảng cáo khác nhau, giúp cho các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và áp dụng viết quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình
Thuật ngữ chủ đề Quảng cáo-Ý tưởng-Kinh doanh
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Ý tưởng
Từ khóa tự do Quảng cáo
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Chuyên ngành 7320109
Môn học Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Kim Cúc dịch
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(2): 000118719-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159819
00220
0049D027669-68CE-4B0F-A03B-8A9A4AB98986
005202011181543
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786041100107
039|a20201118154353|btult|c20201118151559|dtult|y20201118092158|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a659.1|bMAS
1001 |aMaslen, Andy
2451 |a100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay: |bTừ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / |cAndy Maslen ; Trần Thị Kim Cúc dịch
250 |aIn lần thứ 6
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2018
300 |a318tr. ; |c21cm.
500|aTên sách tiếng Anh: 100 Great copywriting ideas
520 |aGiới thiệu 100 ý tưởng viết quảng cáo khác nhau, giúp cho các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và áp dụng viết quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình
65017|aQuảng cáo|xÝ tưởng|xKinh doanh
6530 |aKinh doanh
6530 |aÝ tưởng
6530 |aQuảng cáo
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
691 |a7320109
692 |aThiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao
693 |aGiáo trình
7000 |aTrần, Thị Kim Cúc|edịch
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(2): 000118719-20
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118720 Tài liệu môn học MH TTDN 659.1 MAS Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118719 Tài liệu môn học MH TTDN 659.1 MAS Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào