DDC 658.8
Tác giả CN Gray, Kyle
Nhan đề Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu = The story engine / Kyle Gray ; Nguyễn Phượng Linh dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2018
Mô tả vật lý 374 tr. : hình vẽ ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp những chiến lược, khung sườn và quá trình chuyển đổi tiếp thị nội dung từ công việc mơ hồ, khó khăn thành một quá trình trong tầm với, giúp bạn phát triển doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Thương hiệu-Chiến lược tiếp thị
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Chiến lược
Từ khóa tự do Thương hiệu
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Chuyên ngành 7320109
Môn học Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Xây dựng và quản trị thương hiệu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phượng Linh dịch
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(2): 000118717-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159820
00220
004EDF30624-33FC-447B-A8F3-ACB60E2E4F1A
005202011181544
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049712906
039|a20201118154421|btult|c20201118151155|dtult|y20201118093243|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.8|bGRA
1001 |aGray, Kyle
24510|aNghệ thuật kể chuyện thương hiệu = |bThe story engine / |cKyle Gray ; Nguyễn Phượng Linh dịch
260 |aHà Nội : |bLao động ; Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, |c2018
300 |a374 tr. : |bhình vẽ ; |c21 cm.
520 |aCung cấp những chiến lược, khung sườn và quá trình chuyển đổi tiếp thị nội dung từ công việc mơ hồ, khó khăn thành một quá trình trong tầm với, giúp bạn phát triển doanh nghiệp
65017|aThương hiệu|xChiến lược tiếp thị
6530 |aTiếp thị
6530 |aChiến lược
6530 |aThương hiệu
6530 |aDoanh nghiệp
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
691 |a7320109
692 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aXây dựng và quản trị thương hiệu
693 |aGiáo trình
7000 |aNguyễn, Phượng Linh|edịch
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(2): 000118717-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118717 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 GRA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118718 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 GRA Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào