DDC 394.2068
Tác giả CN Driessen, Andrea
Nhan đề Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp = The non obvious guide to event planning / Andrea Briessen ; Trần Vân Khánh dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 330tr. ; 20cm.
Thuật ngữ chủ đề Special events-Management
Thuật ngữ chủ đề Special events-Planning
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức sự kiện-Lập kế hoạch
Từ khóa tự do Tổ chức sự kiện
Từ khóa tự do Lập kế hoạch
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Chuyên ngành 7320109
Môn học Truyền thông sự kiện
Tác giả(bs) CN Trần, Khánh Vân dịch
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(2): 000118715-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159821
00220
0042AA81FE0-0160-4E42-8568-5F699AB66013
005202011181544
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048878146
039|a20201118154452|btult|c20201118145843|dtult|y20201118095209|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a394.2068|bDRI
1001 |aDriessen, Andrea
24510|aLập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp = |bThe non obvious guide to event planning / |cAndrea Briessen ; Trần Vân Khánh dịch
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2019
300 |a330tr. ; |c20cm.
65010|aSpecial events|xManagement
65010|aSpecial events|xPlanning
65017|aTổ chức sự kiện|xLập kế hoạch
6530 |aTổ chức sự kiện
6530 |aLập kế hoạch
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
691 |a7320109
692 |aTruyền thông sự kiện
693 |aGiáo trình
7000 |aTrần, Khánh Vân |edịch
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(2): 000118715-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118715 Tài liệu môn học MH TTDN 394.2068 DRI Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118716 Tài liệu môn học MH TTDN 394.2068 DRI Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào