DDC 430
Nhan đề Deutsch als Fremdsprache :. ein internationales Handbuch. / band 1 : Gerhard Helbig; et al
Thông tin xuất bản Berlin ; New York : de Gruyter, 2001
Mô tả vật lý XX, 776 s. : il. ; 28 cm.
Tùng thư Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 19.1
Thuật ngữ chủ đề German language-Study and teaching-Foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề German language-Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Sách cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Giảng dạy
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Nhập môn giảng dạy tiếng Đức
Địa chỉ 100Tài liệu môn học(1): 000600080
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159822
00220
004C119CC45-F0C8-4769-A3C9-9AFA57E66ED1
005202011191001
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20201119100159|btult|c20201119100153|dtult|y20201118095236|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a430|bDEU
24500|aDeutsch als Fremdsprache :. |nband 1 : |bein internationales Handbuch. / |cGerhard Helbig; et al
260 |aBerlin ; New York : |bde Gruyter,|c2001
300 |aXX, 776 s. : |bil. ;|c28 cm.
490 |aHandbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 19.1
65010|aGerman language|xStudy and teaching|xForeign speakers
65010|aGerman language|xTextbooks for foreign speakers
6530 |aTiếng Đức
6530 |aSách cho người nước ngoài
6530 |aGiảng dạy
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aNhập môn giảng dạy tiếng Đức
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|j(1): 000600080
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000600080 Tài liệu môn học 430 DEU Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào