DDC 410
Tác giả CN Hoàng, Duy Phú
Nhan đề Giáo trình lí thuyết dịch / Hoàng Duy Phú, Nguyễn Thị Kim Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 86 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức
Thuật ngữ chủ đề Lí thuyết dịch
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Lí thuyết dịch
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Nhập môn biên phiên dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Liên
Địa chỉ 100Tài liệu môn học(1): 000600079
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159823
0021
004FDB19D41-C722-409E-8B70-1DD8882C4BBE
005202011191003
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20201119100335|btult|y20201118100314|zanhpt
0410 |ager
044 |avm
08204|a410|bHOP
1000 |aHoàng, Duy Phú
24510|aGiáo trình lí thuyết dịch / |cHoàng Duy Phú, Nguyễn Thị Kim Liên
260 |aHà Nội :|bGiáo dục,|c2015
300 |a86 tr. ; |c24 cm.
65000|aTiếng Đức
65000|aLí thuyết dịch
6530 |aTiếng Đức
6530 |aLí thuyết dịch
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aNhập môn biên phiên dịch
693 |aTài liệu tham khảo
7000 |aNguyễn, Thị Kim Liên
852|a100|bTài liệu môn học|j(1): 000600079
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000600079 Tài liệu môn học 410 HOP Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào