DDC 659.132
Tác giả CN Sullivan, Luke
Nhan đề Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời / Luke Sullivan, Sam Bennett ; Lê Tường Vân dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017
Mô tả vật lý 565tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Hey, whipple, squeeze this
Tóm tắt Gồm các ví dụ và trải nghiệm về việc đưa ra các ý tưởng lớn trong ngành quảng cáo từ phương tiện truyền thông xã hội đến truyền thông truyền thống, từ marketing trực tiếp đến marketing trải nghiệm, từ quảng cáo ngoài trời đến quảng cáo di động
Thuật ngữ chủ đề Quảng cáo-Ý tưởng
Từ khóa tự do Ý tưởng
Từ khóa tự do Quảng cáo
Từ khóa tự do Phương tiện truyền thông
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Chuyên ngành 7320109
Môn học Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao
Tác giả(bs) CN Lê, Tường Vân dịch
Tác giả(bs) CN Bennett, Sam
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(2): 000118721-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159824
00220
00412A5C370-769E-40BD-996A-E7CFAC1F551C
005202011181543
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045971147
039|a20201118154300|btult|c20201118152821|dtult|y20201118100319|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a659.132|bSUL
1001 |aSullivan, Luke
24510|aBút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời / |cLuke Sullivan, Sam Bennett ; Lê Tường Vân dịch
260 |aHà Nội : |bLao động ; Công ty Sách Thái Hà, |c2017
300 |a565tr. : |bảnh, tranh vẽ ; |c24cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Hey, whipple, squeeze this
520 |aGồm các ví dụ và trải nghiệm về việc đưa ra các ý tưởng lớn trong ngành quảng cáo từ phương tiện truyền thông xã hội đến truyền thông truyền thống, từ marketing trực tiếp đến marketing trải nghiệm, từ quảng cáo ngoài trời đến quảng cáo di động
65017|aQuảng cáo|xÝ tưởng
6530 |aÝ tưởng
6530 |aQuảng cáo
6530 |aPhương tiện truyền thông
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
691 |a7320109
692 |aThiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao
693 |aTài liệu tham khảo
7000|aLê, Tường Vân|edịch
7001 |aBennett, Sam
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(2): 000118721-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118721 Tài liệu môn học MH TTDN 659.132 SUL Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118722 Tài liệu môn học MH TTDN 659.132 SUL Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào