DDC 337
Nhan đề World business outlook 2019
Thông tin xuất bản German : Germeinsam Weltweit, 2019
Mô tả vật lý 23tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế quốc tế-2019
Từ khóa tự do Kĩ năng dịch
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngức Đức
Môn học Biên dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118724
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159828
00220
004F033AF58-28C0-481A-B04B-537D06651E9D
005202011181629
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201118162955|btult|c20201118161908|dtult|y20201118103630|zmaipt
0410 |ager
044 |agw
08204|a337|bWOR
24500|aWorld business outlook 2019
260 |aGerman : |bGermeinsam Weltweit, |c2019
300 |a23tr. ; |c30cm.
65017|aKinh tế quốc tế|y2019
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aKinh tế quốc tế
6530 |aTiếng Đức
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngức Đức
692 |aBiên dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118724
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118724 Tài liệu môn học MH DC 337 WOR Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào