DDC 431
Tác giả CN Hall, T. Alan
Nhan đề Einführung in die Phonologie / Alan Hall, T.
Thông tin xuất bản Hürth-Efferen : Gabel, 2000
Mô tả vật lý v, 153 p. : ill ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Grammatik, Vergleichende und Allgemeine-Phonologie
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Âm vị học
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Giảng dạy kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm - Từ vựng - ngữ pháp)
Địa chỉ 100Tài liệu môn học(1): 000600081
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159829
0021
004DD3C11A6-0AA1-4F4E-8732-8758D6914926
005202011191001
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20201119100120|btult|y20201118104019|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a431|bHAL
1001 |aHall, T. Alan
24510|aEinführung in die Phonologie / |cAlan Hall, T.
260 |aHürth-Efferen :|bGabel, |c2000
300 |av, 153 p. : |bill ;|c21 cm.
65010|aGrammatik, Vergleichende und Allgemeine|xPhonologie
6530 |aTiếng Đức
6530 |aNgữ pháp
6530 |aÂm vị học
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aGiảng dạy kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm - Từ vựng - ngữ pháp)
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|j(1): 000600081
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000600081 Tài liệu môn học 431 HAL Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào