DDC 327.597
Nhan đề Ngoại giao Việt Nam 2018 / Bộ ngoại giao
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia-sự thật, 2019
Mô tả vật lý 80tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại giao-Việt Nam-2018
Từ khóa tự do Đối ngoại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Ngoại giao
Từ khóa tự do Năm 2018
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Biên dịch chuyên ngành Chính trị - Ngoại giao
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118726
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159830
00220
004B0890351-EFED-446D-924C-602599AEB8A4
005202011181612
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201118161246|btult|y20201118104547|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a327.597|bNGO
24500|aNgoại giao Việt Nam 2018 / |cBộ ngoại giao
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia-sự thật, |c2019
300 |a80tr. ; |c30cm.
65017|aNgoại giao|bViệt Nam|y2018
6530 |aĐối ngoại
6530 |aViệt Nam
6530 |aNgoại giao
6530 |aNăm 2018
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aBiên dịch chuyên ngành Chính trị - Ngoại giao
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118726
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118726 Tài liệu môn học MH DC 327.597 NGO Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào