DDC 344
Nhan đề Ratgeber : Erster Arbeitsvertrag
Thông tin xuất bản German : Arbeitsvertrag.org, .
Mô tả vật lý 20tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Hợp đồng lao động-Dịch
Từ khóa tự do Kĩ năng dịch
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Biên dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118723
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159832
00220
0047E67CFF2-4B42-47FB-8240-37DBD4F18F3B
005202011181608
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20201118160833|btult|y20201118105141|zmaipt
0410 |ager
044 |agw
08204|a344|bRAT
2450 |aRatgeber : |bErster Arbeitsvertrag
260 |aGerman : |bArbeitsvertrag.org, |c.
300 |a20tr. ; |c30cm.
65017|aHợp đồng lao động|xDịch
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aTiếng Đức
6530 |aHợp đồng lao động
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aBiên dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118723
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118723 Tài liệu môn học MH DC 344 RAT Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào