DDC 330.9597
Nhan đề Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế Việt Nam : Chương trình nghị sự đề xuất nhằm xây dựng một nhà nước kiến tạo để thúc đẩy một nền kinh tế cạnh tranh và hiệu quả hơn / The world bank
Thông tin xuất bản Hà Nội : The world bank, 2015
Mô tả vật lý 68tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế Việt Nam-Phát triển kinh tế
Từ khóa tự do Phát triển kinh tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế Việt Nam
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Biên dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516005(1): 000118725
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159834
00220
00408F64D53-96F0-407D-B18B-EEBB7CA4CD45
005202108131651
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210813165114|btult|c20201118162739|dtult|y20201118110631|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a330.9597|bVAI
24500|aVai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế Việt Nam : |bChương trình nghị sự đề xuất nhằm xây dựng một nhà nước kiến tạo để thúc đẩy một nền kinh tế cạnh tranh và hiệu quả hơn / |cThe world bank
260 |aHà Nội : |bThe world bank, |c2015
300 |a68tr. ; |c30cm.
65017|aKinh tế Việt Nam|xPhát triển kinh tế
6530 |aPhát triển kinh tế
6530 |aViệt Nam
6530 |aKinh tế Việt Nam
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aBiên dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516005|j(1): 000118725
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118725 TK_Tài liệu môn học-MH MH DC 330.9597 VAI Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào