DDC 428.02
Tác giả CN Adolfo, G.
Nhan đề Liaison interpreting : A handbook / G. Adolfo
Thông tin xuất bản Carlton South, Vic., Australia : Melbourne University Press, 1995
Mô tả vật lý ix, 144 p. : ; 22 cm
Thuật ngữ chủ đề Interpreting-Handbook
Từ khóa tự do Phiên dịch
Từ khóa tự do Sổ tay
Khoa Tiếng Anh
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Phiên dịch 1
Môn học Phiên dịch 2
Địa chỉ 100Tài liệu môn học(1): 000600007
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159850
00220
0044BC2830A-F9AA-40E6-B646-B7E2B1804AA0
005202011190917
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|a20201119091705|btult|c20201118150441|dhuongnt|y20201118150244|zhuongnt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.02|bADO
1001 |aAdolfo, G.
24510|aLiaison interpreting : |bA handbook / |cG. Adolfo
260 |aCarlton South, Vic., Australia :|bMelbourne University Press, |c1995
300 |aix, 144 p. : ; |c22 cm
65000|aInterpreting|vHandbook
6530 |aPhiên dịch
6530 |aSổ tay
690 |aTiếng Anh
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aPhiên dịch 1
692 |aPhiên dịch 2
852|a100|bTài liệu môn học|j(1): 000600007
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000600007 Tài liệu môn học 428.02 ADO Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào