DDC 495.9225
Tác giả CN Nguyễn, Văn Hiệp
Nhan đề Thành phần câu tiếng Việt / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2004
Mô tả vật lý 379 tr. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt-Ngữ pháp-TVĐHHN
Từ khóa tự do Thành phần câu
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Câu
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Khoa Bộ môn Ngữ văn Việt Nam
Chuyên ngành Ngữ văn Việt Nam
Môn học Tiếng Việt trong hành chức
Địa chỉ 100Tài liệu môn học(1): 000600045
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159872
00220
00488499A0D-9CBB-42F3-83CD-4367FE2CDEB0
005202011191425
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20201119142541|btult|c20201119101500|danhpt|y20201119101444|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.9225|bNGH
1000|aNguyễn, Văn Hiệp
24510|aThành phần câu tiếng Việt / |cNguyễn Văn Hiệp.
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2004
300 |a379 tr. ; |c22 cm.
65017|aTiếng Việt|xNgữ pháp|2TVĐHHN
6530 |aThành phần câu
6530 |aNgữ pháp
6530 |aCâu
6530 |aTiếng Việt
690|aBộ môn Ngữ văn Việt Nam
691|aNgữ văn Việt Nam
692|aTiếng Việt trong hành chức
693|aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|j(1): 000600045
890|c0|a1|b0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000600045 Tài liệu môn học 495.9225 NGH Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào