DDC 346.44
Nhan đề Giáo trình pháp luật tài chính / Lê Thị Thanh chủ biên,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
Mô tả vật lý 334 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Dự án Việt - Pháp FSP về tăng cường năng lực đào tạo quản lí tài chính công và thông kê kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Tài chính-Luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thanh chủ biên
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thương Huyền
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Toán
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(5): 000119270-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160341
0021
004F5BA7753-9936-4DAD-BF34-13CBDCB6D1A6
005202101111104
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210111110449|btult|c20210111091102|danhpt|y20210107102407|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a346.44|bGIA
24500|aGiáo trình pháp luật tài chính / |cLê Thị Thanh chủ biên,...
260 |aHà Nội :|bLao động - Xã hội,|c2007
300 |a334 tr. ;|c24 cm.
500|aĐTTS ghi: Dự án Việt - Pháp FSP về tăng cường năng lực đào tạo quản lí tài chính công và thông kê kinh tế
65014|aTài chính|xLuật
6530 |aPháp luật
6530 |aTài chính
6530 |aGiáo trình
7000|aLê, Thị Thanh|echủ biên
7000|aHoàng, Thị Giang
7000|aNguyễn, Thị Thương Huyền
7000|aPhạm, Thị Giang Thu
7000|aVũ, Thị Toán
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(5): 000119270-4
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119271 TK_Tiếng Việt 346.44 GIA Sách 1
2 000119272 TK_Tiếng Việt 346.44 GIA Sách 2
3 000119273 TK_Tiếng Việt 346.44 GIA Sách 3
4 000119274 TK_Tiếng Việt 346.44 GIA Sách 4
5 000119270 TK_Tiếng Việt 346.44 GIA Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào