DDC 340.03
Nhan đề Từ điển giải thích thuật ngữ luật học : Luật đất đai, Luật lao động, Tư pháp quốc tế / Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, Phạm Đức Bảo, Nguyễn Công Bình,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công an nhân dân, 1999
Mô tả vật lý 250 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật học-Từ điển thuật ngữ
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Thuật ngữ
Từ khóa tự do Từ điển
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa chủ biên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Diến
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000119267
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160349
0021
004017CF280-1238-49E9-A186-26DD02B37AA6
005202101111454
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20210111145408|btult|c20210111145351|dtult|y20210107110737|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a340.03|bTUD
24500|aTừ điển giải thích thuật ngữ luật học : |bLuật đất đai, Luật lao động, Tư pháp quốc tế / |cNguyễn Ngọc Hòa chủ biên, Phạm Đức Bảo, Nguyễn Công Bình,...
260 |aHà Nội :|bNxb. Công an nhân dân,|c1999
300 |a250 tr. ; |c21 cm.
65007|aLuật học|vTừ điển thuật ngữ
6530 |aLuật học
6530 |aThuật ngữ
6530 |aTừ điển
7000 |aNguyễn, Ngọc Hòa |echủ biên
7000 |aNguyễn, Bá Diến
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000119267
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119267 TK_Tiếng Việt 340.03 TUD Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào