DDC 495.13
Nhan đề 現代汉語小词典 : 缩印本 / 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.
Lần xuất bản 第5版
Thông tin xuất bản Beijing: Shang wu yin shu guan, 2007
Mô tả vật lý 69, 1056 p. : maps ; 16 cm.
Thuật ngữ chủ đề Chinese language
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Từ điển
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Từ điển
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000119265
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160355
0021
004A09B2D78-2D62-4CB6-800C-4197413507F5
005202101121226
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |a9787100059237
039|a20210112122604|btult|y20210107141844|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.13|bXIA
24500|a現代汉語小词典 : 缩印本 / |c中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.
250 |a第5版
260 |aBeijing: |bShang wu yin shu guan,|c2007
300 |a69, 1056 p. : |bmaps ; |c16 cm.
65000|aChinese language
65017|aTiếng Trung Quốc|xTừ điển
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aTừ điển
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000119265
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119265 TK_Tiếng Trung 495.13 XIA Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào