DDC 909
Nhan đề Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh chủ biên, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 383 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn minh thế giới-Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử văn minh
Từ khóa tự do Văn minh thế giới
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Dương Ninh chủ biên.
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Bảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Gia Phu
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000119263
000 00000nam a2200000 a 4500
00160358
0021
0048D9C8C5E-078A-468D-910E-D63993D6EAE4
005202101111201
008170921s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210111120104|btult|y20210107142813|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a909|bLIC
24510|aLịch sử văn minh thế giới /|cVũ Dương Ninh chủ biên, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo.
250|aTái bản lần thứ 17.
260|aHà Nội :|bGiáo dục Việt Nam,|c2015
300|a383 tr. ;|c21 cm.
65017|aVăn minh thế giới|xLịch sử
6530 |aLịch sử văn minh
6530 |aVăn minh thế giới
7000|aNguyễn, Quốc Hùng
7000|aNguyễn, Dương Ninh|echủ biên.
7000|aĐinh, Ngọc Bảo
7000|aNguyễn, Gia Phu
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000119263
890|a1|c0|b0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119263 TK_Tiếng Việt 909 LIC Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào