DDC 338.092
Tác giả CN Lý, Quí Trung
Nhan đề The sky does not have to be blue / Lý Quí Trung.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015
Mô tả vật lý 211 p.: ill.; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Success in business
Thuật ngữ chủ đề Businessmen-Biography.-Vietnam
Từ khóa tự do Doanh nhân
Từ khóa tự do Thành công trong kinh doanh
Từ khóa tự do Lý Quý Trung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000119262
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160362
0021
004A8B60B45-B8F4-4B46-9FB0-0A18669DFC1C
005202101121041
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786041052185
039|a20210112104143|btult|y20210107143840|zanhpt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a338.092|bLYT
1000 |aLý, Quí Trung
24514|aThe sky does not have to be blue / |cLý Quí Trung.
260 |aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb. Trẻ,|c2015
300 |a211 p.:|bill.;|c20 cm.
65000|aSuccess in business
65010|aBusinessmen|xBiography.|bVietnam
6530 |aDoanh nhân
6530 |aThành công trong kinh doanh
6530 |aLý Quý Trung
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000119262
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119262 TK_Tiếng Anh 338.092 LYT Sách 1 Hạn trả:23-02-2021

Không có liên kết tài liệu số nào