DDC 463
Nhan đề Aristos : diccionario ilustrado de la lengua española / Barcelona.
Thông tin xuất bản Barcelona : Editorial R. Sopena, ©1966
Mô tả vật lý 648 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Tây Ban Nha-Từ điển
Thuật ngữ chủ đề Spanish language-Dictionaries
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Tiếng Tây Ban Nha
Địa chỉ 100TK_Tiếng Tây Ban Nha(1): 000119260
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160366
0021
0048FE4C20A-AC35-44F1-B88D-08BAA4182278
005202101121231
008081223s1966 vm| vie
0091 0
039|a20210112123120|btult|y20210107145757|zanhpt
0410 |aspa
044 |asp
08204|a463|bARI
24500|aAristos : |bdiccionario ilustrado de la lengua española / |cBarcelona.
260 |aBarcelona : |bEditorial R. Sopena,|c©1966
300 |a648 tr. ; |c21 cm.
65000|aTiếng Tây Ban Nha|vTừ điển
65000|aSpanish language|vDictionaries
6530 |aTừ điển
6530 |aTiếng Tây Ban Nha
852|a100|bTK_Tiếng Tây Ban Nha|j(1): 000119260
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119260 TK_Tiếng Tây Ban Nha 463 ARI Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào