DDC 463
Tác giả CN Alemany Bolúfer, José.
Nhan đề Nuevo diccionario de la lengua espanola / José Alemany Bolúfer.
Lần xuất bản Nueva edicion, revisada y puesta al dia, seguida de un Suplemento.
Thông tin xuất bản Barcelona, Spain : Editorial Ramon Sopen, 1959
Mô tả vật lý 1130, 144 p. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Tây Ban Nha-Từ điển
Thuật ngữ chủ đề Spanish language-Dictionaries.
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Tiếng Tây Ban Nha
Địa chỉ 100TK_Tiếng Tây Ban Nha(1): 000119259
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160370
0021
004C7241211-9950-4770-BA36-AEA5B674BE62
005202101121227
008081223s1959 vm| vie
0091 0
039|a20210112122758|btult|y20210107150723|zanhpt
0410 |aspa
044 |asp
08204|a463|bALE
1001 |aAlemany Bolúfer, José.|d1866-1934
24510|aNuevo diccionario de la lengua espanola / |cJosé Alemany Bolúfer.
250 |aNueva edicion, revisada y puesta al dia, seguida de un Suplemento.
260 |aBarcelona, Spain : |bEditorial Ramon Sopen,|c1959
300 |a1130, 144 p. ;|c22 cm.
65000|aTiếng Tây Ban Nha|vTừ điển
65000|aSpanish language|vDictionaries.
6530 |aTừ điển
6530 |aTiếng Tây Ban Nha
852|a100|bTK_Tiếng Tây Ban Nha|j(1): 000119259
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119259 TK_Tiếng Tây Ban Nha 463 ALE Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào