DDC 495.1824
Tác giả CN 杨瑞
Nhan đề 汉语文化双向敎程. 准中级 = Intermediate Chinese : a cultural approach. A bridging course / 杨瑞, 李泉编著 [Yang Rui, Li Quan]
Thông tin xuất bản 北京 : 北京语言文化大学出版社, 1999
Mô tả vật lý vi, ii, 215 p. : ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN 杨瑞
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000119258
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160378
0021
00415E2E420-74D0-41A3-965F-E615A2A4BD13
005202101121218
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |a7561906943
039|a20210112121859|btult|c20210108080559|danhpt|y20210107154239|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bYAR
1000 |a杨瑞
24510|a汉语文化双向敎程. 准中级 =|bIntermediate Chinese : a cultural approach. A bridging course / |c杨瑞, 李泉编著 [Yang Rui, Li Quan]
260 |a北京 :|b北京语言文化大学出版社,|c1999
300 |avi, ii, 215 p. : |bill. ;|c26 cm.
65010|aChinese language|xTextbooks for foreign speakers
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aDành cho người nước ngoài
6530 |aGiáo trình
7000 |a杨瑞
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000119258
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119258 TK_Tiếng Trung 495.1824 YAR Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào