DDC 428.0076
Tác giả CN Taylor, Jeremy
Nhan đề IELTS advantage reading skills / Jeremy Taylor, Jon Wright.
Thông tin xuất bản Surrey, England : Delta Publishing, 2012
Mô tả vật lý 144 p. : color ill. ; 30 cm.
Tóm tắt Suitable for passing the IELTS Academic Reading Test with a grade of 6.5-7.0 or higher, this book teaches a range of key strategies for reading effectively and for understanding texts more easily, such as skimming, scanning and speed-reading techniques, helping students to get a better result in the Reading paper.
Thuật ngữ chủ đề Reading comprehension-Ability testing
Thuật ngữ chủ đề English language-Examinations
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc
Từ khóa tự do Tài liệu luyện thi
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Reading skills
Tác giả(bs) CN Wright, Jon.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000119256
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160385
0021
0042F422E6E-8096-4CE0-82B8-42F686353C70
005202101121038
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9781905085637
039|a20210112103840|btult|c20210108081316|danhpt|y20210107160412|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.0076|bTAY
1001 |aTaylor, Jeremy
24510|aIELTS advantage reading skills / |cJeremy Taylor, Jon Wright.
260 |aSurrey, England : |bDelta Publishing,|c2012
300 |a144 p. : |bcolor ill. ;|c30 cm.
520 |aSuitable for passing the IELTS Academic Reading Test with a grade of 6.5-7.0 or higher, this book teaches a range of key strategies for reading effectively and for understanding texts more easily, such as skimming, scanning and speed-reading techniques, helping students to get a better result in the Reading paper.
65010|aReading comprehension|xAbility testing
65010|aEnglish language|xExaminations
6530 |aKĩ năng đọc
6530 |aTài liệu luyện thi
6530 |aTiếng Anh
6530 |aReading skills
7001 |aWright, Jon.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000119256
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119256 TK_Tiếng Anh 428.0076 TAY Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào