DDC 495.7802
Tác giả CN Nghiêm, Thị Thu Hương
Nhan đề Luyện tập nâng cao năng lực dịch Hàn-Việt Việt-Hàn / Nghiêm Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Seoul : Kyobo, 2015
Mô tả vật lý 292 tr. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hàn Quốc-Kĩ năng dịch
Thuật ngữ chủ đề Kĩ năng dịch-Tiếng Hàn Quốc-Tiếng Việt
Từ khóa tự do Kĩ năng dịch
Từ khóa tự do Luyện tập
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
Địa chỉ 100TK_Tiếng Hàn(2): 000119253-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160390
0021
004651237A2-A73D-4916-91D6-F23E20CBCEDE
005202101121417
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9788974828509
039|a20210112141705|btult|c20210111112001|dtult|y20210107161615|zanhpt
0410 |avie
0411|akor
044 |avn
08204|a495.7802|bNGH
1000 |aNghiêm, Thị Thu Hương
24510|aLuyện tập nâng cao năng lực dịch Hàn-Việt Việt-Hàn / |cNghiêm Thị Thu Hương
260 |aSeoul :|bKyobo,|c2015
300 |a292 tr. ;|c26 cm.
65017|aTiếng Hàn Quốc|xKĩ năng dịch
65017|aKĩ năng dịch|xTiếng Hàn Quốc|xTiếng Việt
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aLuyện tập
6530 |aTiếng Hàn Quốc
852|a100|bTK_Tiếng Hàn|j(2): 000119253-4
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119254 TK_Tiếng Hàn 495.7802 NGH Sách 1 Hạn trả:23-02-2021
2 000119253 TK_Tiếng Hàn 495.7802 NGH Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào