DDC 495.7072
Tác giả CN Nghiêm, Thị Thu Hương
Nhan đề Phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt / Nghiêm Thị Thu Hương.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2017
Mô tả vật lý 255 tr. : bảng ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Phương thức biểu hiện thời gian-Tiếng Hàn Quốc-Tiếng Việt
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hàn Quốc-Phương thức biểu hiện thời gian
Từ khóa tự do Ngôn ngữ đối chiếu
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000119251-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160392
0021
0042D02E20A-CC4A-4E8C-AC3D-D15232725A52
005202101121422
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210112142232|btult|c20210111111243|dtult|y20210107162123|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.7072|bNGH
1000 |aNghiêm, Thị Thu Hương
24510|aPhương thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt / |cNghiêm Thị Thu Hương.
260 |aHà Nội :|bKhoa học xã hội,|c2017
300 |a255 tr. : |bbảng ; |c21cm.
65017|aPhương thức biểu hiện thời gian|xTiếng Hàn Quốc|xTiếng Việt
65017|aTiếng Hàn Quốc|xPhương thức biểu hiện thời gian
6530 |aNgôn ngữ đối chiếu
6530 |aTiếng Hàn Quốc
6530 |aTiếng Việt
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000119251-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119251 TK_Tiếng Việt 495.7072 NGH Sách 1
2 000119252 TK_Tiếng Việt 495.7072 NGH Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào