DDC 428.34
Tác giả CN Dunkel, Patricia A
Nhan đề Listening & notetaking skills : with audioscripts. Level 1 / Patricia Dunkel, Phyllis L. Lim, Chrisine Salica Seal
Thông tin xuất bản Boston, MA : National Geographic Learning, Heinle Cengage Learning, 2014
Mô tả vật lý ix, 166 p. : ill. ; 28 cm.
Tóm tắt The new edition of the Listening and Notetaking Skills series incorporates engaging National Geographic content and video featuring authentic interviews and videos with National Geographic Explorers! This unique approach engages learners while enhancing listening comprehension and developing notetaking and study skills.
Thuật ngữ chủ đề Listening comprehension tests.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng nghe-Ghi chép
Từ khóa tự do Note-taking
Từ khóa tự do Listening skill
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Lim, Phyllis L.
Tác giả(bs) TT Seal, Christine Salica
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000119241
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160433
0021
004707E9394-8FB5-423B-ACD3-C61E76D65A4B
005202101130906
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9781133950578
039|a20210113090640|btult|c20210111105056|dmaipt|y20210111104726|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.34|bDUN
1001|aDunkel, Patricia A
24500|aListening & notetaking skills : with audioscripts. |nLevel 1 / |cPatricia Dunkel, Phyllis L. Lim, Chrisine Salica Seal
260 |aBoston, MA : |bNational Geographic Learning, Heinle Cengage Learning, |c2014
300 |aix, 166 p. : |bill. ; |c28 cm.
520|aThe new edition of the Listening and Notetaking Skills series incorporates engaging National Geographic content and video featuring authentic interviews and videos with National Geographic Explorers! This unique approach engages learners while enhancing listening comprehension and developing notetaking and study skills.
65000|aListening comprehension tests.
65010|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng nghe|xGhi chép
6530 |aNote-taking
6530 |aListening skill
6530 |aEnglish language
6530|aKĩ năng nghe
6530|aTiếng Anh
7001 |aLim, Phyllis L.
7101 |aSeal, Christine Salica
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000119241
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119241 TK_Tiếng Anh 428.34 DUN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào