DDC 428.24
Tác giả CN MacKenzie, Ian
Nhan đề Financial English with financial glossary / Ian Mackenzie
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Australia : Cengage Learning, 2012
Mô tả vật lý 142p. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Financial English
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành-Tài chính
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Thuật ngữ tài chính
Từ khóa tự do Tiếng Anh chuyên ngành
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành
Môn học Thực hành tiếng 1B2
Môn học Thực hành tiếng 3B2
Môn học Thực hành tiếng 2B2
Môn học Thực hành tiếng 4B2
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516026(1): 000119248
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160436
00220
004AA4BF0C9-B68D-4065-8F01-E35D4E650EA0
005202101131136
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9781111832643
039|a20210113113650|btult|c20210111110435|dmaipt|y20210111110149|zmaipt
0410 |aeng
044 |aat
08204|a428.24|bMAC
1001 |aMacKenzie, Ian
24510|aFinancial English with financial glossary / |cIan Mackenzie
250|a2nd ed.
260 |aAustralia : |bCengage Learning, |c2012
300 |a142p. ; |c30cm.
65000|aFinancial English
65017|aTiếng Anh chuyên ngành|xTài chính
65017|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers
6530 |aTài chính
6530 |aThuật ngữ tài chính
6530 |aTiếng Anh chuyên ngành
690|aTiếng Anh chuyên ngành
691|aTiếng Anh chuyên ngành
692|aThực hành tiếng 1B2
692|aThực hành tiếng 3B2
692|aThực hành tiếng 2B2
692|aThực hành tiếng 4B2
693|aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516026|j(1): 000119248
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119248 Tài liệu môn học MH TACN 428.24 MAC Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào