DDC 808.5
Tác giả CN Powell, Mark.
Nhan đề Presenting in English : how to give successful presentations / Mark Powell
Thông tin xuất bản Australia : Cengage learing, 2011
Mô tả vật lý 127 p. : chart, table ; 30 cm.
Tóm tắt Resulting from research into what really makes presentations so successful, this course s approach combines the language and skills needed to give effective presentations. It is aimed at intermediate to upper intermediate students and employs simple rhetorical techniques.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng thuyết trình
Từ khóa tự do Public speaking
Từ khóa tự do Kĩ năng thuyết trình
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Presentations
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000119246
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160437
0021
0046F29917B-14A4-43E3-8C1E-04805A4D518F
005202101131023
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a978111183227
035##|a1083177852
039|a20210113102303|btult|y20210111111004|zmaipt
0410 |aeng
044 |aat
08204|a808.5|bPOW
1001|aPowell, Mark.
24510|aPresenting in English :|bhow to give successful presentations /|cMark Powell
260 |aAustralia : |bCengage learing, |c2011
300 |a127 p. :|bchart, table ;|c30 cm.
520 |aResulting from research into what really makes presentations so successful, this course s approach combines the language and skills needed to give effective presentations. It is aimed at intermediate to upper intermediate students and employs simple rhetorical techniques.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng thuyết trình
6530 |aPublic speaking
6530 |aKĩ năng thuyết trình
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aPresentations
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000119246
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119246 TK_Tiếng Anh 808.5 POW Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào