DDC 428.24
Tác giả CN Evans, Virginia
Nhan đề Career paths Banking. Book 1-3 / Virginia Evans, Ken Gilmore
Thông tin xuất bản Berkshire, England : Express Publishing, 2011
Mô tả vật lý [117 p.] : ill. ; 27cm.
Tóm tắt Career Paths Banking is an educational resource for non- English-speaking banking professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporationg career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking, and writing. Audio discs contains recorded material in American English and British English for all 3 parts of the student's book
Thuật ngữ chủ đề Banks and banking
Thuật ngữ chủ đề English language-Business English-Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành-Ngân hàng
Từ khóa tự do Tiếng Anh chuyên ngành
Từ khóa tự do Ngân hàng
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành
Môn học Thực hành tiếng 1A2
Môn học Thực hành tiếng 2A2
Môn học Thực hành tiếng 4A2
Môn học Thực hành tiếng 3A2
Tác giả(bs) CN Gilmore, Ken
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516026(1): 000119250
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160438
00220
004B40ED998-8236-4848-A838-76D7B5BE01C7
005202101131119
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9781780983554
039|a20210113111904|btult|y20210111113032|zmaipt
041 |aeng
044 |aenk
082 |a428.24|bEVA
1001 |aEvans, Virginia
24510|aCareer paths Banking. |nBook 1-3 / |cVirginia Evans, Ken Gilmore
260 |aBerkshire, England : |bExpress Publishing, |c2011
300 |a[117 p.] : |bill. ; |c27cm.
520 |aCareer Paths Banking is an educational resource for non- English-speaking banking professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporationg career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking, and writing. Audio discs contains recorded material in American English and British English for all 3 parts of the student's book
6500 |aBanks and banking
65017|aEnglish language|xBusiness English|xStudy and teaching
65017|aTiếng Anh chuyên ngành|xNgân hàng
6530 |aTiếng Anh chuyên ngành
6530|aNgân hàng
690 |aTiếng Anh chuyên ngành
691 |aTiếng Anh chuyên ngành
692 |aThực hành tiếng 1A2
692 |aThực hành tiếng 2A2
692 |aThực hành tiếng 4A2
692 |aThực hành tiếng 3A2
693 |aGiáo trình
7001 |aGilmore, Ken
852|a100|bTài liệu môn học|c516026|j(1): 000119250
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119250 Tài liệu môn học MH TACN 428.24 EVA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào