DDC 808.5
Tác giả CN Laws, Anne
Nhan đề Presentations : Presentation skills, presentation language, evaluation checklists / Anne Laws
Thông tin xuất bản Oxford : Summertown Publishing, 2010
Mô tả vật lý 139p. ; 22cm.
Thuật ngữ chủ đề Business presentations
Thuật ngữ chủ đề English language-Business English
Thuật ngữ chủ đề Thương mại-Thuyết trình-Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kĩ năng thuyết trình
Từ khóa tự do Presentation skill
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000119245
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160442
0021
0048ACC582B-6988-465A-BF94-70FB4BE8396B
005202101131042
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a9781902741161
039|a20210113104228|btult|c20210113103300|dtult|y20210112093744|zmaipt
0410 |aeng
044 |aat
08204|a808.5|bLAW
1001 |aLaws, Anne
24510|aPresentations : |bPresentation skills, presentation language, evaluation checklists / |cAnne Laws
260 |aOxford : |bSummertown Publishing, |c2010
300 |a139p. ; |c22cm.
6500 |aBusiness presentations
65017|aEnglish language|xBusiness English
65017|aThương mại|xThuyết trình|xTiếng Anh
6530 |aKĩ năng thuyết trình
6530 |aPresentation skill
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000119245
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119245 TK_Tiếng Anh 808.5 LAW Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào