DDC 025.5
Nhan đề Lapsus mordicus : sous les doigts de pied de la lettre / Plonk & et Replonk.; Trivial mass production (Lausanne)
Thông tin xuất bản Genève : Salon du livre et de la presse, 2013
Mô tả vật lý 120p. ; 22cm.
Tóm tắt Deux femmes, un livre à la main, dans des baignoires anciennes au milieu d'un parc agrémenté de roses
Thuật ngữ chủ đề Triển lãm-Hội chợ sách
Từ khóa tự do Triển lãm
Từ khóa tự do Hội chợ sách
Khoa Tiếng Pháp
Môn học Littérature
Địa chỉ 200K. NN Pháp(1): 000114660
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161478
0021
0048DD1FCBE-D4EC-436B-932D-9911CB67D1E0
005202102031418
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210203141838|zmaipt
041 |afre
044 |afr
08204|a025.5|bLAP
24500|aLapsus mordicus : |bsous les doigts de pied de la lettre / |cPlonk & et Replonk.; Trivial mass production (Lausanne)
260 |aGenève : |bSalon du livre et de la presse, |c2013
300 |a120p. ; |c22cm.
520 |aDeux femmes, un livre à la main, dans des baignoires anciennes au milieu d'un parc agrémenté de roses
65017|aTriển lãm|xHội chợ sách
6530 |aTriển lãm
6530 |aHội chợ sách
690 |aTiếng Pháp
692 |aLittérature
852|a200|bK. NN Pháp|j(1): 000114660
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114660 K. NN Pháp 025.5 LAP Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào