DDC 370.597
Nhan đề L'éducation au Vietnam / Ministere de l'education et de la formation.
Thông tin xuất bản Hanoi : Maison d'edition de l'education, 2001
Mô tả vật lý 163 tr. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục
Khoa Tiếng Pháp
Môn học Tourisme
Địa chỉ 200K. NN Pháp(1): 000114442
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161480
0021
0046176A6C9-E548-49CD-8210-8EDEE1D5C69E
005202102040824
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20210204082447|bmaipt|c20210203145807|dtult|y20210203143131|ztult
0410 |afre
044 |avm
08204|a370.597|bLED
24500|aL'éducation au Vietnam / |cMinistere de l'education et de la formation.
260 |aHanoi :|bMaison d'edition de l'education, |c2001
300 |a163 tr. ; |c22 cm.
65017|aGiáo dục|xViệt Nam
6530 |aViệt Nam
6530 |aGiáo dục
690 |aTiếng Pháp
692 |aTourisme
852|a200|bK. NN Pháp|j(1): 000114442
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114442 K. NN Pháp 370.597 LED Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào