DDC 361.765
Tác giả CN Bornstein, David
Nhan đề Social entrepreneurship : what everyone needs to know / David Bornstein, Susan Davis.
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2010
Mô tả vật lý xxii, 147 p. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Social change
Thuật ngữ chủ đề Social entrepreneurship
Thuật ngữ chủ đề Xã hội-Cộng đồng doanh nhân
Từ khóa tự do Thay đổi xã hội
Từ khóa tự do Cộng đồng doanh nhân
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Môn học Khởi nghiệp xã hội
Tác giả(bs) CN Davis, Susan
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516011(2): 000120148-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161488
00220
004BFB5DA33-28C3-495C-81FF-C664EF92DEF3
005202102190851
008081223s2010 vm| vie
0091 0
022 |a9780195396331
039|a20210219085131|bhuongnt|c20210218160337|dtult|y20210204104923|zmaipt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a361.765|bBOR
1001 |aBornstein, David
24510|aSocial entrepreneurship : |bwhat everyone needs to know / |cDavid Bornstein, Susan Davis.
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2010
300 |axxii, 147 p. ; |c21 cm.
65000|aSocial change
65000|aSocial entrepreneurship
65017|aXã hội|xCộng đồng doanh nhân
6530 |aThay đổi xã hội
6530 |aCộng đồng doanh nhân
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị kinh doanh
692 |aKhởi nghiệp xã hội
693 |aGiáo trình
7001 |aDavis, Susan
852|a100|bTài liệu môn học|c516011|j(2): 000120148-9
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000120148thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120149 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 361.765 BOR Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000120148 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 361.765 BOR Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào