DDC 658.404
Tác giả CN Larson, Erik W.
Nhan đề Project management : the managerial process / Erik W Larson, Clifford F Gray
Lần xuất bản 8th ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2020
Mô tả vật lý xxii, 682 p. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Risk management
Thuật ngữ chủ đề Project management
Thuật ngữ chủ đề Quản lí-Dự án-Rủi ro
Từ khóa tự do Quản lí dự án
Từ khóa tự do Quản lí rủi ro
Từ khóa tự do Quản lí
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Môn học Quản trị dự án
Tác giả(bs) CN Gray, Clifford F.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516011(2): 000120165-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161492
00220
004F3D041C4-C3EA-4326-B16B-0E44F0BA42E9
005202102190859
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9781260570434
039|a20210219085926|bhuongnt|c20210218142236|dtult|y20210204143300|zmaipt
0410 |aeng
044 |amau
08204|a658.404|bLAR
1001 |aLarson, Erik W.
24510|aProject management : |bthe managerial process / |cErik W Larson, Clifford F Gray
250 |a8th ed.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2020
300 |axxii, 682 p. ; |c26 cm.
65000|aRisk management
65000|aProject management
65017|aQuản lí|xDự án|xRủi ro
6530 |aQuản lí dự án
6530 |aQuản lí rủi ro
6530 |aQuản lí
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị kinh doanh
692 |aQuản trị dự án
693 |aGiáo trình
7001 |aGray, Clifford F.
852|a100|bTài liệu môn học|c516011|j(2): 000120165-6
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000120165thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120166 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 658.404 LAR Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000120165 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 658.404 LAR Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào