DDC 378.17
Tác giả CN Talbert, Robert
Nhan đề Giờ học đảo ngược : hướng dẫn dành cho cơ sở giáo dục đại học = Flipped learning : a guide for higher education faculty / Robert Talbert, Jonathan Bergmann; Vũ Thúy Nga, Hoàng Liên dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 419tr. ; 21cm.
Tóm tắt Flipped learning is an approach to the design and instruction of classes through which, with appropriate guidance, students gain their first exposure to new concepts and material prior to class, thus freeing up time during class for the activities where students typically need the most help, such as applications of the basic material and engaging in deeper discussions and creative work with it. While flipped learning has generated a great deal of excitement, given the evidence demonstrating its potential to transform students' learning, engagement and metacognitive skills, there has up to now been no comprehensive guide to using this teaching approach in higher education."--Publisher's description
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục đại học-Phương pháp đảo ngược
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Từ khóa tự do Phương pháp đảo ngược
Tác giả(bs) CN Vũ, Thúy Nga dịch
Tác giả(bs) CN Hoàng, Liên dịch
Tác giả(bs) CN Bergmann, Jonathan
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000120118
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161493
0021
0046212584C-FB50-436C-A13B-DBEBA2F1C88B
005202102220908
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045471043
039|a20210222090830|btult|c20210219090926|dhuongnt|y20210218092449|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a378.17|bTAL
1001 |aTalbert, Robert
24510|aGiờ học đảo ngược : hướng dẫn dành cho cơ sở giáo dục đại học = |bFlipped learning : a guide for higher education faculty / |cRobert Talbert, Jonathan Bergmann; Vũ Thúy Nga, Hoàng Liên dịch.
260 |aHà Nội : |bNxb. Đại học Sư phạm, |c2020
300 |a419tr. ; |c21cm.
520 |aFlipped learning is an approach to the design and instruction of classes through which, with appropriate guidance, students gain their first exposure to new concepts and material prior to class, thus freeing up time during class for the activities where students typically need the most help, such as applications of the basic material and engaging in deeper discussions and creative work with it. While flipped learning has generated a great deal of excitement, given the evidence demonstrating its potential to transform students' learning, engagement and metacognitive skills, there has up to now been no comprehensive guide to using this teaching approach in higher education."--Publisher's description
65017|aGiáo dục đại học|xPhương pháp đảo ngược
6530 |aGiáo dục đại học
6530 |aPhương pháp đảo ngược
7000 |aVũ, Thúy Nga|edịch
7000 |aHoàng, Liên |edịch
7001 |aBergmann, Jonathan
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000120118
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120118thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120118 TK_Tiếng Việt 378.17 TAL Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào