DDC 952.05
Nhan đề Cẩm nang của Routledge về văn hóa và xã hội Nhật Bản / Peter Duus, David Leheny, Nanette Gottlieb,... ; Dịch: Hoàng Liên, Vũ Thúy Nga, Nguyễn Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 631tr. : bản đồ ; 24cm.
Tóm tắt Gồm các bài nghiên cứu về hiện tượng, thể chế và định hướng quan trọng trong văn hoá và xã hội Nhật Bản ngày nay; về nền tảng xã hội; gia cấp, bản sắc và địa vị; kiến trúc đương đại Nhật Bản, điện ảnh và truyền hình, nghệ thuật, kinh doanh, âm nhạc... Nhật Bản thời đại Chiêu Hoà: Từ Đế quốc Nhật Bản đến tập đoàn Nhật Bản; bốn nền văn hoá chính trị của Nhật Bản; văn hoá ngôn ngữ chính trị
Thuật ngữ chủ đề Nhật Bản-Văn hóa-Xã hội
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Xã hội
Tác giả(bs) CN Vũ, Thúy Nga dịch
Tác giả(bs) CN Hoàng, Liên dịch
Tác giả(bs) CN Duus, Peter
Tác giả(bs) CN Leheny, David
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000120119
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161494
0021
0042E7BC1AD-7F99-44FA-9E21-BE02D164DEB4
005202102220906
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047784196
039|a20210222090645|btult|c20210219090957|dhuongnt|y20210218094708|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a952.05|bCAM
24500|aCẩm nang của Routledge về văn hóa và xã hội Nhật Bản / |cPeter Duus, David Leheny, Nanette Gottlieb,... ; Dịch: Hoàng Liên, Vũ Thúy Nga, Nguyễn Thị Lan Anh
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2020
300 |a631tr. : |bbản đồ ; |c24cm.
520 |aGồm các bài nghiên cứu về hiện tượng, thể chế và định hướng quan trọng trong văn hoá và xã hội Nhật Bản ngày nay; về nền tảng xã hội; gia cấp, bản sắc và địa vị; kiến trúc đương đại Nhật Bản, điện ảnh và truyền hình, nghệ thuật, kinh doanh, âm nhạc... Nhật Bản thời đại Chiêu Hoà: Từ Đế quốc Nhật Bản đến tập đoàn Nhật Bản; bốn nền văn hoá chính trị của Nhật Bản; văn hoá ngôn ngữ chính trị
65017|aNhật Bản|xVăn hóa|xXã hội
6530 |aVăn hóa
6530 |aNhật Bản
6530 |aXã hội
7000 |aVũ, Thúy Nga|edịch
7000 |aHoàng, Liên|edịch
7001 |aDuus, Peter
7001 |aLeheny, David
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000120119
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120119thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120119 TK_Tiếng Việt 952.05 CAM Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào