DDC 418.0071
Tác giả CN Liu, Jun
Nhan đề Hoạt động phản hồi đồng đẳng trong các lớp học kỹ năng viết ngôn ngữ thứ 2 = Peer response in second language writing classrooms / Jun Liu, Jette Hansen Edwards; Nguyễn Song Lan Anh, Ngô Văn Giang dịch
Lần xuất bản Ấn bản thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 219 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ học-Kĩ năng viết-Nghiên cứu và giảng dạy
Từ khóa tự do Nghiên cứu và giảng dạy
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Giang dịch
Tác giả(bs) CN Edwards, Jette Hansen
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Song Lan Anh dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000120117
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161495
0021
0043B80C92A-DF5C-45EB-AE2D-6422E07162BB
005202102220900
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047785636
039|a20210222090029|btult|c20210219090901|dhuongnt|y20210218100746|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a418.0071|bLIU
1000 |aLiu, Jun
24510|aHoạt động phản hồi đồng đẳng trong các lớp học kỹ năng viết ngôn ngữ thứ 2 =|bPeer response in second language writing classrooms / |cJun Liu, Jette Hansen Edwards; Nguyễn Song Lan Anh, Ngô Văn Giang dịch
250 |aẤn bản thứ 2
260 |aHà Nội : |bNxb. Thế giới, |c2020
300 |a219 tr. ; |c24 cm.
65017|aNgôn ngữ học|xKĩ năng viết|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aKĩ năng viết
6530 |aNgôn ngữ học
7001 |aNgô, Văn Giang|edịch
7001 |aEdwards, Jette Hansen
7001 |aNguyễn, Song Lan Anh|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000120117
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120117thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120117 TK_Tiếng Việt 418.0071 LIU Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào