DDC 458.0071
Tác giả CN Phạm, Nữ Vân Anh
Nhan đề L'italiano nel Turismo I : Corso de laurea in Lingua Italiana Indirizzo Turismo / Phạm Nữ Vân Anh, Hoàng Hồng Thúy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 112 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Italia-Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Italia
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Tiếng Ý chuyên ngành
Tác giả(bs) CN Hoàng, Hồng Thúy
Địa chỉ 200K. NN Italia(1): 000120131
Địa chỉ 300NCKH_Giáo trình(1): 000120130
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161497
0024
004E8ADD790-D422-4E9C-94F4-CFAE036FCD55
005202102190903
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210219090349|bhuongnt|c20210219090330|dhuongnt|y20210218104650|zmaipt
0410 |aita
044 |avm
08204|a458.0071|bPHA
1000 |aPhạm, Nữ Vân Anh
24510|aL'italiano nel Turismo I : |bCorso de laurea in Lingua Italiana Indirizzo Turismo / |cPhạm Nữ Vân Anh, Hoàng Hồng Thúy
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020
300 |a112 tr. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Italia|xGiáo trình
6530 |aGiáo trình
6530|aTiếng Italia
6530|aDu lịch
6530|aTiếng Ý chuyên ngành
655 |aGiáo trình
7000 |aHoàng, Hồng Thúy
852|a200|bK. NN Italia|j(1): 000120131
852|a300|bNCKH_Giáo trình|j(1): 000120130
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/italia/000120131thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120131 K. NN Italia 458.0071 PHA Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000120130 NCKH_Giáo trình 458.0071 PHA Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào