DDC 895.92209
Nhan đề Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương giới thiệu; Nguyễn Minh Huệ, Vũ Thị Thanh Loan, Đào Thị Hải Thanh tuyển soạn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ, 2020
Mô tả vật lý 598tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu văn học-Việt Nam-Tự lực văn đoàn-Phụ nữ
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Tự lực văn đoàn
Từ khóa tự do Bài viết
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thanh Loan tuyển soạn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Huệ tuyển soạn
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Hải Thanh tuyển soạn
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000120140
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(1): 000120141
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161498
0021
004E1C40A47-EAA4-4DA9-B2E0-4ACF60139EAC
005202102220826
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045686409
039|a20210222082605|btult|c20210219091228|dhuongnt|y20210218143743|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a895.92209|bTUL
24510|aTự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta / |cĐoàn Ánh Dương giới thiệu; Nguyễn Minh Huệ, Vũ Thị Thanh Loan, Đào Thị Hải Thanh tuyển soạn.
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ, |c2020
300 |a598tr. ; |c21cm.
65017|aNghiên cứu văn học|bViệt Nam|xTự lực văn đoàn|xPhụ nữ
6530 |aNghiên cứu văn học
6530 |aTự lực văn đoàn
6530 |aBài viết
7000 |aVũ, Thị Thanh Loan|etuyển soạn
7000 |aNguyễn, Minh Huệ|etuyển soạn
7000 |aĐào, Thị Hải Thanh|etuyển soạn
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000120140
852|a200|bK. Việt Nam học|j(1): 000120141
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120140thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120140 TK_Tiếng Việt 895.92209 TUL Sách 1
2 000120141 K. Việt Nam học 895.92209 TUL Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào