DDC 959.703092
Tác giả CN Nguyệt Tú
Nhan đề Chị Minh Khai : Truyện kí / Nguyệt Tú
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 156tr. : ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Viết về cuộc đời Nguyễn Thị Minh Khai - hành trình từ thời kì thơ ấu và những chặng đường hoạt động cách mạng 30 năm dâng hiến cho Tổ quốc và sự nghiệp giải phóng đất nước
Thuật ngữ chủ đề Nguyễn Thị Minh Khai-Việt Nam-Cuộc đời-1910-1941-Hoạt động cách mạng
Từ khóa tự do Truyện kí
Từ khóa tự do 1910-1941
Từ khóa tự do Nguyễn Thị Minh Khai
Từ khóa tự do Hoạt động cách mạng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000120138-9
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(1): 000120137
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161499
0021
0044F8731D6-8F8D-47E7-BA8E-11B594A22C17
005202102220857
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210222085745|btult|c20210222084037|dtult|y20210218144546|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a959.703092|bNGT
1000 |aNguyệt Tú
24510|aChị Minh Khai : |bTruyện kí / |cNguyệt Tú
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2020
300 |a156tr. : |bảnh ; |c21cm.
520 |aViết về cuộc đời Nguyễn Thị Minh Khai - hành trình từ thời kì thơ ấu và những chặng đường hoạt động cách mạng 30 năm dâng hiến cho Tổ quốc và sự nghiệp giải phóng đất nước
65017|aNguyễn Thị Minh Khai|bViệt Nam|xCuộc đời|y1910-1941|xHoạt động cách mạng
6530 |aTruyện kí
6530 |a1910-1941
6530 |aNguyễn Thị Minh Khai
6530 |aHoạt động cách mạng
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000120138-9
852|a200|bK. Việt Nam học|j(1): 000120137
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120138thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120138 TK_Tiếng Việt 959.703092 NGT Sách 1
2 000120139 TK_Tiếng Việt 959.703092 NGT Sách 2
3 000120137 K. Việt Nam học 959.703092 NGT Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào