DDC 895.92208
Tác giả CN Lý, Hoài Thu
Nhan đề Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải : Giai đoạn 1900 - 2000 / Lý Hoài Thu chủ biên, Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 250tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Việt Nam-Thơ-Văn xuôi
Từ khóa tự do Biển đảo
Từ khóa tự do Văn xuôi
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Tác giả(bs) CN Hoàng, Cẩm Giang
Tác giả(bs) CN Trịnh, Văn Định
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000120142-3
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(1): 000120144
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161500
0021
0049A88A66F-9284-4228-B3A8-5C5DC8CB00FA
005202102220848
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210222084818|btult|c20210219091311|dhuongnt|y20210218145627|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a895.92208|bLYT
1000 |aLý, Hoài Thu
24510|aVăn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải : |bGiai đoạn 1900 - 2000 / |cLý Hoài Thu chủ biên, Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2020
300 |a250tr. ; |c21cm.
65017|aVăn học hiện đại|bViệt Nam|xThơ|xVăn xuôi
6530 |aBiển đảo
6530 |aVăn xuôi
6530 |aThơ
6530 |aVăn học hiện đại
7000 |aHoàng, Cẩm Giang
7000 |aTrịnh, Văn Định
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000120142-3
852|a200|bK. Việt Nam học|j(1): 000120144
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120142thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120142 TK_Tiếng Việt 895.92208 LYT Sách 1
2 000120143 TK_Tiếng Việt 895.92208 LYT Sách 2
3 000120144 K. Việt Nam học 895.92208 LYT Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào