DDC 959.731
Tác giả CN Phùng, Thị Thanh Lâm
Nhan đề Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay / Phùng Thị Thanh Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 400tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tên phố tại "không gian lõi" của đô thị Hà Nội trên địa bàn bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai bà Trưng về phương thức, quy trình định danh và phân loại tên phố, đặc biệt là hệ thống các tên phố Hà Nội được đặt theo phương thức miêu tả và phương thức chuyển hoá
Thuật ngữ chủ đề Hà Nội-Tên phố
Từ khóa tự do Tên phố
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000120128-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161501
0021
0048FC0FDA4-FD36-43F9-A471-C597F6F99E4D
005202102220852
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049947001
039|a20210222085202|btult|c20210219091113|dhuongnt|y20210218151352|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a959.731|bPHL
1000 |aPhùng, Thị Thanh Lâm
24510|aTên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay / |cPhùng Thị Thanh Lâm
260 |aHà Nội : |bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a400tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aNghiên cứu tên phố tại "không gian lõi" của đô thị Hà Nội trên địa bàn bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai bà Trưng về phương thức, quy trình định danh và phân loại tên phố, đặc biệt là hệ thống các tên phố Hà Nội được đặt theo phương thức miêu tả và phương thức chuyển hoá
65017|aHà Nội|xTên phố
6530 |aTên phố
6530 |aHà Nội
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000120128-9
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120128thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120128 TK_Tiếng Việt 959.731 PHL Sách 1
2 000120129 TK_Tiếng Việt 959.731 PHL Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào