DDC 394.309597
Tác giả CN Đặng, Thị Phương Anh
Nhan đề Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ / Đặng Thị Phương Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 339tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi vật thể trong phát triển cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ; đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Phong tục cổ truyền-Trò chơi-Diều
Từ khóa tự do Trò chơi
Từ khóa tự do Phong tục cổ truyền
Từ khóa tự do Diều
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000120124-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161503
0021
00419B9F857-C322-4551-A267-DB4C0D5434B2
005202102220854
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043006209
039|a20210222085435|btult|c20210219091030|dhuongnt|y20210218153656|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a394.309597|bDAA
1000 |aĐặng, Thị Phương Anh
24510|aTục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ / |cĐặng Thị Phương Anh
260 |aHà Nội : |bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a339tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi vật thể trong phát triển cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ; đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu
65017|aPhong tục cổ truyền|xTrò chơi|xDiều
6530 |aTrò chơi
6530 |aPhong tục cổ truyền
6530 |aDiều
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000120124-5
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120125thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120125 TK_Tiếng Việt 394.309597 DAA Sách 1
2 000120124 TK_Tiếng Việt 394.309597 DAA Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào