DDC 959.704092
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Nhan đề Nguyễn Thị Định - vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thúy chủ biên; Vũ Đức Thông sưu tầm và phục chế hình ảnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 108tr. : ảnh ; 25cm.
Thuật ngữ chủ đề Chính trị gia-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Nguyễn Thị Định-Cuộc đời-Sự nghiệp
Từ khóa tự do Nguyễn Thị Định
Từ khóa tự do Chính trị gia
Từ khóa tự do Cuộc đời và sự nghiệp
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Thông sưu tầm và phục chế hình ảnh
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000120145-6
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(1): 000120147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161504
0021
0043C648EF9-2FDC-40CB-8246-E0AA53515B38
005202102220856
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045684863
039|a20210222085638|btult|c20210219091334|dhuongnt|y20210218154839|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a959.704092|bNGT
1000 |aNguyễn, Thị Thanh Thúy
24510|aNguyễn Thị Định - vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh / |cNguyễn Thị Thanh Thúy chủ biên; Vũ Đức Thông sưu tầm và phục chế hình ảnh
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2020
300 |a108tr. : |bảnh ; |c25cm.
65017|aChính trị gia|bViệt Nam
65017|aNguyễn Thị Định|xCuộc đời|xSự nghiệp
6530 |aNguyễn Thị Định
6530 |aChính trị gia
6530 |aCuộc đời và sự nghiệp
7000 |aVũ, Đức Thông |esưu tầm và phục chế hình ảnh
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000120145-6
852|a200|bK. Việt Nam học|j(1): 000120147
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000120147thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120145 TK_Tiếng Việt 959.704092 NGT Sách 1
2 000120146 TK_Tiếng Việt 959.704092 NGT Sách 2
3 000120147 K. Việt Nam học 959.704092 NGT Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào