Ký hiệu xếp giá 895.73 TRU
Nhan đề Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc / Ha Keun Chan, Kim Seung Ok, Hwang Suk Young,...
Thông tin xuất bản Hà nội: Hội Nhà văn, 2007.
Mô tả vật lý 460 tr. ; 22 cm.
Đề mục chủ đề Văn học Hàn Quốc-Truyện ngắn-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Truyện ngắn.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Hàn Quốc.
Tác giả(bs) CN Ha, Keun Chan.
Tác giả(bs) CN Kim, Seung Ok.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(7): 000040417-22, 000040452
000 00000cam a2200000 a 4500
001622
0021
004633
005201812170843
008090601s2007 vm| vie
0091 0
035##|a1083199722
039|a20181217084340|btult|c20181217083918|dtult|y20090601000000|zsvtt
0410 |avie
044|avm
08204|a895.73|bTRU
090|a895.73|bTRU
24510|aTruyện ngắn hiện đại Hàn Quốc /|cHa Keun Chan, Kim Seung Ok, Hwang Suk Young,...
260|aHà nội:|bHội Nhà văn,|c2007.
300|a460 tr. ;|c22 cm.
65017|aVăn học Hàn Quốc|xTruyện ngắn|2TVĐHHN.
6530 |aTruyện ngắn.
6530 |aVăn học Hàn Quốc.
7000 |aHa, Keun Chan.
7000 |aKim, Seung Ok.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(7): 000040417-22, 000040452
890|a7|b42
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000040417 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 1
2 000040418 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 2
3 000040420 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 3
4 000040421 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 4
5 000040422 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 5
6 000040452 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 6
7 000040419 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 0

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment