DDC 895.73
Nhan đề Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc / Ha Keun Chan, Kim Seung Ok, Hwang Suk Young,...
Thông tin xuất bản Hà nội: Hội Nhà văn, 2007.
Mô tả vật lý 460 tr. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Truyện ngắn-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Truyện ngắn.
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc.
Tác giả(bs) CN Ha, Keun Chan.
Tác giả(bs) CN Kim, Seung Ok.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(7): 000040417-22, 000040452
000 00000cam a2200000 a 4500
001622
0021
004633
005201812170843
008090601s2007 vm| vie
0091 0
035##|a1083199722
039|a20181217084340|btult|c20181217083918|dtult|y20090601000000|zsvtt
0410 |avie
044|avm
08204|a895.73|bTRU
090|a895.73|bTRU
24510|aTruyện ngắn hiện đại Hàn Quốc /|cHa Keun Chan, Kim Seung Ok, Hwang Suk Young,...
260|aHà nội:|bHội Nhà văn,|c2007.
300|a460 tr. ;|c22 cm.
65017|aVăn học Hàn Quốc|xTruyện ngắn|2TVĐHHN.
6530 |aTruyện ngắn.
6530 |aVăn học Hàn Quốc.
7000 |aHa, Keun Chan.
7000 |aKim, Seung Ok.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(7): 000040417-22, 000040452
890|a7|b42
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000040417 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 1
2 000040418 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 2
3 000040420 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 3
4 000040421 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 4
5 000040422 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 5
6 000040452 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 6
7 000040419 TK_Tiếng Việt 895.73 TRU Sách 0

Không có liên kết tài liệu số nào