DDC 510
Tác giả CN Epp, Susanna S.
Nhan đề Discrete mathematics with applications / Susanna S Epp.
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản Boston, MA : Brooks-Cole, Cengage-Learning, 2011
Mô tả vật lý 993 p. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Mathematics
Thuật ngữ chủ đề Computer science-Mathematics
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Khoa học máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Môn học Toán rời rạc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00163345
00220
0046692957D-64ED-4835-9DD3-3AE9AE4F406A
005202109152312
008210915s2011 enk eng
0091 0
039|y20210915231238|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a510|bEPP
1001 |aEpp, Susanna S.
24510|aDiscrete mathematics with applications / |cSusanna S Epp.
250 |a4th ed
260 |aBoston, MA :|bBrooks-Cole, Cengage-Learning, |c2011
300 |a993 p. ; |c27 cm.
65000|aMathematics
65010|aComputer science|xMathematics
6530 |aToán học
6530 |aKhoa học máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |aToán rời rạc
693 |aTài liệu tham khảo
852 |aThư Viện Đại học Hà Nội
890|a0|b0|c1|d2