DDC 006.6
Tác giả CN Hearn, Donald
Nhan đề Computer graphics, C version / Donald Hearn, M. Pauline Baker
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2004
Mô tả vật lý xix, 857 p. : ill. (some color) ; 29 cm.
Tóm tắt This edition features the C language in programming examples to demonstrate the implementation of graphics application. The authors assume no prior knowledge of computer graphics, but some knowledge of C programming is required.
Thuật ngữ chủ đề C (Computer program language)
Thuật ngữ chủ đề Electronic processors-Graphics
Từ khóa tự do Ngôn ngữ máy tính
Từ khóa tự do Bộ xử lí điện tử
Từ khóa tự do Đồ họa
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Môn học Đồ họa máy tính
Tác giả(bs) CN Baker, M. Pauline.
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học516015(1): 000109714
000 00000nam#a2200000u##4500
00163351
00220
004A1BF6A73-5B75-497E-9E8F-AB78EFBA60D7
005202109161032
008210916s2004 nju eng
0091 0
020 |a9780135309247
039|a20210916103245|bmaipt|y20210916103056|zmaipt
0410 |aeng
044 |anju
08204|a006.6|bHEA
1001|aHearn, Donald
24510|aComputer graphics, C version / |cDonald Hearn, M. Pauline Baker
250 |a3rd ed.
260 |aUpper Saddle River, N.J. :|bPrentice Hall,|c2004
300 |axix, 857 p. :|b ill. (some color) ;|c29 cm.
520 |aThis edition features the C language in programming examples to demonstrate the implementation of graphics application. The authors assume no prior knowledge of computer graphics, but some knowledge of C programming is required.
65000|aC (Computer program language)
65010|aElectronic processors|xGraphics
6530 |aNgôn ngữ máy tính
6530 |aBộ xử lí điện tử
6530 |aĐồ họa
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
692|aĐồ họa máy tính
693|aGiáo trình
7001 |a Baker, M. Pauline.
852|a100|bTK_Tài liệu môn học|c516015|j(1): 000109714
890|a0|b0|c1|d2